Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2010

periszeri
jak to spierdole to będzie moja wina. więc nie mówcie mi co mam robić.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viaoluuu oluuu
periszeri
muszę milczeć, nie chcieć Go.
Reposted fromciepla-vodka ciepla-vodka viaoluuu oluuu
periszeri
Dlaczego nie można się na zapas napatrzeć? Najeść? Nakochać?
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viaoluuu oluuu
periszeri
i nie mogę zapomnieć tej Twojej miny jak dowiedziałeś się , że chodzę z kimś innym .
Reposted fromoluuu oluuu
periszeri
Pojawiasz się, znikasz. Magia, kurwa, magia.
Reposted fromczekoladowamamba czekoladowamamba
periszeri
3588 def1
periszeri
periszeri
periszeri
9864 2dc8
Reposted fromwingsup wingsup viaczekoladowamamba czekoladowamamba
periszeri
8585 7901 500
Reposted fromclarice clarice viaczekoladowamamba czekoladowamamba
periszeri
A jeśli powiem, że kogoś kocham.
Domyślisz się, że chodzi o Ciebie?
— ♥_♥
Reposted fromHiPlank HiPlank
periszeri
Play fullscreen

- Wiesz co?... Nawet gdyby został Ci tylko uśmiech i mały palec, byłabyś moją przyjaciółką :**  
Reposted fromHiPlank HiPlank
periszeri
Chodź, pokażę Tobie świat jaki pokochałbyś.
Reposted fromHiPlank HiPlank
periszeri
serce dotyka serca,nie ma szczescia,nie ma pecha.
— xxx
Reposted fromHiPlank HiPlank
periszeri
ten cholerny brak odwagi, by się do Ciebie uśmiechnąć .
— ♥_♥
Reposted fromHiPlank HiPlank
8657 2f7f
Reposted fromapm35 apm35 viamnu mnu
periszeri
0368 99e3
Reposted frommnu mnu
periszeri
9803 9146
Reposted frommnu mnu
periszeri
"Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum.
Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości.
Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz..."
Reposted fromdarling darling viamnu mnu
periszeri
A gdy sie spotkamy to zademonstrujesz dwukropek i gwiazdkę.?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl